Plantinstructie

Bodemverbetering

DGplant.nl SpittenDGplant.nl staat garant voor een goede kwaliteit, maar wil wel graag dat de door u gekochte planten en bomen gaan groeien. Voordat u gaat planten is het van groot belang dat u begint met schone grond, dat wil zeggen luchtig, voedselrijk en onkruidvrij.

Luchtige grond moet goed los zijn en daardoor creëert u een goede waterdoorlatendheid, dit is belangrijk voor het zuurstofgehalte in de grond. Dit kun je realiseren door de grond goed los te maken (frezen of spitten) voordat u gaat planten tot minimaal 40 cm.

Voedselrijke grond is voorzien van voldoende voedsel die nodig is voor zowel de plant als voor het bodemleven. Dit kun je realiseren door organisch materiaal aan de bodem toe te voegen voordat je gaat planten.

Onkruidvrije grond is vrij van onkruiden en eventueel aanwezige onkruid zaden. Dit kun je realiseren door al het onkruid te wieden en af te voeren voordat je gaat planten.

Voor alle planten en bomen is heel belangrijk voor de basis van succes, de grond voor het planten te verbeteren door middel van het toevoegen van wat potgrond/bodemverbeteraars. Potgrond bevat een basisbemesting en is PH-neutraal. Meng deze potgrond/grondverbeteraars met de bestaande grond. Rhododendrons, heideachtigen en veel groenblijvende heesters houden van zure grond. Het is aan te raden om bij deze planten turfstrooisel/grondverbeteraars toe te voegen aan de grond. Dit verzuurt de grond en verhoogt het organische-stof-gehalte. De zuurtegraad (pH) van de bodem is immers van groot belang voor een geslaagde aanplanting.

Problemen door slechte bodemstructuur

 • slechte drainage van overtollig regenwater
 • dichtslempen van de toplaag en plasvorming
 • zuurstofgebrek in de wortelzone
 • verarmd bodemleven en zwakke beworteling
 • gebrekkige groei van planten door geremde opname voedingselementen

 

Hoe oplossen?

 • Gepaste bodembewerkingen: maak diepere, ondoordringbare grondlagen goed los; zorg dat de toplaag waarin de plantenwortels zullen groeien homogeen samengesteld is en overal voldoende dik; doe geen grondwerken in te natte omstandigheden
 • Zorg voor voldoende humus in de grond door het toevoegen van geschikt organisch materiaal dat veilig is voor gebruik bij jonge aanplant.
 • Op niet-kalkhoudende grond zoals zandgrond is het verstandig om ieder jaar wat kalk te strooien. 
 • Op kalkhoudende grond zoals kleigrond is het verstandig om ieder jaar wat turfstrooisel te strooien.

 

Watergeven

DGplant.nl Water gevenBij hogere temperaturen en niet te vergeten schrale (oosten)wind of bij net geplante planten verdampt uw plant veel meer en droogt dan ook sneller uit. Het is dus heel belangrijk om dan goed water te geven. Let op: overmatig water geven is ook niet goed. Het gevaar bestaat dan dat de grond dichtslaat waardoor er een zuurstofgebrek in het bodemleven kan ontstaan, dat kan tot gevolg hebben dat de wortels van de plant gaan rotten.
Handmatig planten water geven, gebeurt met een gieter of door te sproeien met de tuinslang.
Probeer zo zuinig mogelijk met water om te gaan. Met deze tips kun je op jaarbasis vele liters water besparen:

 • Geef de planten ’s avonds water. Overdag, in de zon, verdampt het water snel.
 • Geef 2 à 3 keer in de week de planten goed water (een uur of langer) in plaats van iedere dag maar half. Zo kan het water dieper doordringen in de grond. Daardoor zullen de plantenwortels dieper wortelen en kunnen ze uiteindelijk bij het grondwater.
 • Maak rond dorstige bomen en struiken die net geplant zijn een dijkje van grond. Dit voorkomt dat het water meteen wegspoelt.
 • Bedek kale grond tussen planten, onder struiken en hagen met een mulchlaag van cacaodoppen grasmaaisel of houtsnippers.
 • Zet planten die veel water nodig hebben niet in grond die snel uitdroogt.
 • Controleer of de grond wel echt droog is. Vaak is alleen de bovenlaag droog en voelt de grond eronder nog vochtig. Als dit het geval is, kan het gieten en sproeien worden uitgesteld.

 

Plant volgorde

 1. Zorg voor een goede grondbewerking zoals in het kopje bodemverbetering is beschreven.
 2. Maak een royaal plantgat dat ook onderin goed wordt losgemaakt. Meng in wat potgrond/bodemverbeteraar door de grond die uit het plantgat is gekomen.
 3. Verwijder de plastic pot/zak indien aanwezig. (Een boom of plant met kluit kunt u rechtstreeks in het plantgat zetten). 
 4. Controleer of de potten/kluiten droog aanvoelen, als dit het geval is dompel ze dan in een emmer water voordat u ze in het plantgat zet. Bij grote bomen of planten met kluit kunt u het best even goed bewateren als de boom of plant in het plantgat staat. Bij wortelgoed is het raadzaam altijd even te dompelen voordat u plant.
 5. Plaats de plant in het gat. Zorg bij een boom of plant in pot/kluit dat de bovenkant gelijk komt te staan met het maaiveld. Bij een wortelgoed plant of boom plant je net zo diep als ze bij de kweker gestaan hebben, dit kun je zien aan de verkleuring op de bast. Vaak is de stam groenachtig en de wortel roodbruinig. De overgang hiertussen is de wortelhals. Dat is de diepte die een plant of boom moet krijgen.
 6. Vul het plantgat af met het grondmengsel.
 7. Druk het grondmengsel rondom de plant of boom goed aan met de voet. Niet te hard de grond aanstampen want dat zorgt ervoor dat de kieming van de wortels vertraagt.
 8. indien noodzakelijk plaats u bevestigingsmateriaal denk hierbij aan boompalen of spandraden. 
 9. Werk de grond netjes af met een hark.
 10. Zorg dat je de aangeplante planten of bomen goed water geeft zoals in het kopje watergeven is omschreven.

 

Groeigarantie

De tuinplanten en bomen die DGplant.nl levert komen voor een groot deel uit eigen kwekerij of worden door ons zorgvuldig geselecteerd. Doordat we volledig achter de kwaliteit van ons product staan, geven we op elke geleverde tuinplant of boom aangroeigarantie. Aangroei zou geen problemen op moeten leveren als u de aanwijzingen volgt van onze plantinstructies.
Tuinplanten en bomen in pot geleverd door DGplant.nl geven wij 2 maanden aangroeigarantie. Tuinplanten en bomen uit de vollegrond kunnen geplant worden in de periode van november t/m april, op deze planten geven wij groeigarantie t/m 31 Mei.
Valt u iets op aan de door DGplant.nl geleverde tuinplanten of bomen of mocht de plant binnen deze periode geen leven meer vertonen, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten. Er zijn een aantal zaken waar we geen controle op hebben, bijvoorbeeld:DGplant.nl Groeigarantie

 • Het niet opvolgen van de plantinstructies (bv. overmaat of gebrek aan water)
 • Schade ontstaan door extreme weersomstandigheden (bv. vorst, sneeuw, storm of extreme neerslag enz.)
 • Schade ontstaan door ziekten en/of plagen (bv. schimmels, wild en/of ongedierte)
 • Schade ontstaan door een slechte bodemstructuur (bv. een zuurstofgebrek in de wortelzone)
 • Schade ontstaan door ondeskundig gebruik van bestrijdingsmiddelen na levering.
 • Schade door gebrek aan voeding (bv. een gebrek aan voeding/bemesting)


Deze zaken kunnen dan ook niet leiden tot garantieclaims. In alle andere gevallen krijgt u een nieuwe plant of uw geld terug! Heeft u klachten over onze producten of zijn ze niet aangeslagen neem dan contact op via service@dgplant.nl. We zullen dan ons uiterste best doen om het probleem zo snel mogelijk naar uw tevredenheid op te lossen.

 • Bent u niet tevreden over de door ons geleverde tuinplanten of bomen meld het dan bij ONS!
 • Bent u wel tevreden over de door ons geleverde tuinplanten of bomen meld het dan bij ANDEREN!